Previous Next

Основно училище "Любен Каравелов", гр. Попово

Възрожденски дух - модерно образование


Дигитална раница


Следвайте ни в Facebook


Електронен дневник


Публикации

За връзка с нас

Адрес:
ПК 7800 гр. Попово, обл. Търговище,
ул. „Цар Освободител” №17

Телефони:
Директор: 0608/4 27 74
Длъжностно лице по защита на
данните в ОУ "Любен Каравелов"
Пенка Ангелова Петкова: 0884982760

Email:
info-2540103@edu.mon.bg